दैनिक जनमत : दरोडा टाकुन पळुन जाणारा पिक-अप पोलीसांनी पकडला

ताज्या बातम्या, धाराशिव,कोल्हापूर,सांगली,सातारा,पुणे,शेतीविषयक माहिती,योजना,रोजगार संधी

Sunday, August 16, 2020

दरोडा टाकुन पळुन जाणारा पिक-अप पोलीसांनी पकडला

पोलीस कारवाईत ४५ शेळ्यासह पिक-अप जप्त

परंडा:-
परांडा पोलिस हददीतील भूम तालुक्यातील मौजे तांबेवाडी शिवारातील राजु बाबासाहेब मस्तुद यांचेसह कुटुंबास मारहान करुन कुटुंबातील सर्वांना बांधुन त्यांच्या मालकिच्या शेळ्या बोकड व पाटी असे एकुन ४५ शेळ्या व घरातील सोन्याचे दागीने, तसेच रोख रक्कम असे मिळुन‌ एकुण सहा लाख दोन हजार सहाशे रुपयांची चोरी करुन घेऊन जाणारा बोलेरो पिक-अप आज मयरात्रीच्या सुमारात भुम पोलीस स्टेशनचे स.पो.नि. साळवे साहेबांसह कर्मचाऱ्यांनी पकडुन परंडा पोलीसांच्या ताब्यात देण्यात आला.
याबात पोलीस सुत्रांकडुन मिळालेली माहिती अशी की तांबेवाडी शिवारातील बाबासाहेब मस्तुद यांच्या मालकीच्या ४५ शेळ्यासह घरातील सोन्याचे दागीने,रोख रक्कम सॅमसंग कंपणीचा मोबाईल असे मिळुन एकुण सहा लाख दोन हजार सहाशे रुपयांची चोरी करुन पळुन जाणारा पिक-अप भुम पोलीसांनी पकडुन परांडा पोलीसांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. चोरी करण्यासाठी वापरण्यात आलेला पिक अप क्र. एम एच २५. ए.जे.०२११ व चोरी झालेल्या ४५ शेळ्या, बोलेरो पिक-अपसह चालकास परांडा पोलीसांनी ताब्यात घेतले आहे तसेच मारहाण करण्यासाठी वापरलेल्या आढळुन आलेल्या वस्तु जप्त करण्यात आल्या असुन चोरीस गेलेले सोने व रोख रक्कम व मोबाईल मिळुन आलेला नाही. घटनास्थळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी विशाल खांबे, परांडा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक इकबाल सय्यद, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक डी.डी.बनसोडे, पोलीस कर्मचारी अमोल वाघमारे, पोलीस औंट पोस्ट जवळा नि चे बिट अंमलदार सदाशिव काळेवाड, अविक्षित काटवटे, एम.डी.काळसाईन, सुधिर अंकुश माळी यांनी भेट देवुन पंचनामा करण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणी राजु बाबासाहेब मस्तुद यांनी दिलेल्या फिर्यादी वरुन परांडा पोलीस स्टेशनमध्ये दिपक अर्जुन माळी रा.तेर ता.जि.उस्मानाबाद, रमेश उद्धव चव्‍हाण, नागेश काळे, बिभीषन नाना काळे, तोब्या पारधी, बापू चव्हाण सर्व‌ रा.पारधी पिढी ता.जि. उस्मानाबाद,मामा उर्फ आप्पा सोपान काळे,कल्याण दत्ता काळे रा कोरेगाव भुम रोड यांचेविरुंध्द दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन चालक वगळता सर्व आरोपी फरार असुन आरोपींचा शोध सुरु असुन पुढील तपास परांडा पोलीस स्टेशनचे स.पो.नि. ससाने हे करत आहे

कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

 चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदा...