एसटी अनुसुचित जमातीच्या सवलतीची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची धनगर समाजाची मागणी

उस्मानाबाद
धनगर समाजाचा एसटी आरक्षणाची सवलती आदेश काढून त्वरित अंमलबजावणी सुरू करावी या मागणीसह इतर मागण्यासाठी धनगर समाजाच्या वतीने धरणे आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन  देण्यात आले.
गेल्या दोन वर्षापासून प्रलंबीत असलेली मेगा भरती , सरकारी नोकरी ७२ हजाराची मेगा भरती त्वरित सुरू करावी,एक हजार कोटीच्या थांबवलेल्या योजना निधीची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करणे बाबत,मेंढपाळ वरील हल्ले थांबवावेत त्यासाठी त्वरित कडक कायदा करावा व
मेंढपाळांना शस्त्र परवाना देवून मोफत शस्त्र देण्यात यावे, शासकीय वसतीगृहापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यासाठी घोषीत केलेली स्वयंम  योजने ची अंमलबजावणी करण्यात यावी . या मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.निवेदनावर प्रा. सोमनाथ लांडगे, डॉ. संजय सोनटक्के, डॉ. संतोष पाटील, गणेश एडके, इंद्रजीत देवकते, राहुल काकडे, बालाजी वगरे, ॲड. दशरथ कोळेकर यांच्या स्वाक्षरी आहेत.  यावेळी उस्मानाबाद तालुक्यातील धनगर समाजाचे युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Post a Comment

Previous Post Next Post