उस्मानाबाद जिल्ह्याकरिता दिनांक ०९ ते १३ जुलै, साठी कृषि हवामान अंदाज व हवामान आधारित कृषि सल्ला पत्रिका


उस्मानाबाद - प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई कडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये पुढील पाच दिवस आकाश ढगाळ राहून मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
No comments:

Post a Comment